SZKOLENIA

Oferuję szkolenia rozwojowe z zakresu kompetencji miękkich.

Kompetencje miękkie to przede wszystkim zarządzanie własnymi zasobami, takimi jak umiejętności interpersonalne i osobiste. Świadome podejście do własnego rozwoju, poprzez stopniowe budowanie swojej wiedzy i umiejętności, przynoszą nie tylko pozytywne i długotrwałe efekty, ale często otwierają nowe możliwości zawodowe.

 

 • ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Zarządzanie sobą w czasie to przede wszystkim sztuka wyboru, czyli świadomego kierowania swoją uwagą oraz koncentracją. Dzięki odpowiedniemu planowaniu zadań, które należy wykonać, można znacznie skrócić czas wykonywania pracy, równocześnie poświęcając na zadania mniej energii.

Podczas szkolenia dowiesz się m. in:

 • Jak harmonijnie zarządzać obowiązkami w pracy i życiu osobistym.
 • Jak zdiagnozować indywidualne przeszkody w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu.
 • Jak wykorzystać i dobrać odpowiednie metody planowania.

 

 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Inteligencja emocjonalna to zdolność rozpoznawania uczuć własnych i uczuć innych osób, zdolność motywowania się i kierowania emocjami. To także zdolność ich wykorzystywania do osiągania celów. 

Podczas szkolenia dowiesz się m. in:

 • Jak wykorzystać pozytywne myślenie.
 • Jak radzić sobie z negatywnymi rodzajami emocji.
 • Jak wziąć odpowiedzialność za własne emocje.

 

 • AUTOPREZENTACJA

Autoprezentacja jest sposobem komunikowania się ze światem poprzez wypowiedzi, zachowania, sygnały niewerbalne. Polega na zaprezentowaniu siebie innym ludziom z jak najlepszej strony. Jest to działanie świadome, które jest pomocne przy realizacji postawionych sobie celów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Podczas szkolenia dowiesz się m. in:

 • Jak kreować własny wizerunek osobisty.
 • Jak wykorzystywać mowę ciała.
 • Jaki wpływ na innych ma pierwsze wrażenie.

 

 • BUDOWANIE PEWNOŚCI SIEBIE

Pewność siebie i wiara w posiadane umiejętności to w dzisiejszych czasach priorytetowe cechy. Twoje postrzeganie siebie ma ogromny wpływ na to, czy osiągasz swoje cele, czy potrafisz zadbać o siebie i swoje potrzeby.

Podczas szkolenia dowiesz się m. in.:

 • Jak zbudować swoją wewnętrzną siłę i co jest jej głównym źródłem.
 • Czym jest pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 • Jak doceniać i akceptować siebie.

 

 •   ASERTYWNOŚĆ

Asertywność to odwaga bycia sobą, odmawiania komuś lub zgadzania się kimś w zależności od Twoich przekonań i potrzeb. Asertywność to przede wszystkim wybór tego, co dla mnie naprawdę dobre.

Podczas szkolenia dowiesz się m. in.:

 • Czym jest asertywność.
 • Czym są postawy asertywne i nieasertywne oraz jak wpływają na nasze życie.
 • Jak prosić i odmawiać asertywnie.

 

 • AUTOMOTYWACJA

Automotywacja jest sztuką motywowania samego siebie do określonego działania. Opiera się na zmianie podejścia do działania z „muszę” na „chcę i mogę”.

Podczas szkolenia dowiesz się m. in.:

 • Jak znaleźć w sobie motywację.
 • Jak wyznaczać cele i motywować się do ich spełnienia.
 • Jak zmienić w sobie nastawienie z „muszę” na „chcę”.

 

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

Skuteczna komunikacja to podstawa budowania wszelkich relacji – zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

Podczas szkolenia dowiesz się m. in:

 • Jak efektywnie komunikować się z innymi.
 • Jakie są sposoby unikania i rozwiązywania konfliktów.
 • W jaki sposób porozumieć się z kimś kto: ocenia, krytykuje, porównuje i żąda.